Kompania Honorowa - Akademia Morska w Szczecinie

 

 

 

Kompania honorowa istnieje od początku powstania pierwszej szkoły morskiej w Szczecinie, wykonując zadania dla Uczelni oraz reprezentując ją na zewnątrz. Pododdział do tej pory uczestniczył wielokrotnie w imprezach uczelnianych, jubileuszowych, marynistycznych, na prośbę władz miejskich oraz instytucji związanych z morzem.
Na dzień dzisiejszy kompanię honorową AM tworzy około piędziesięcioro studentek i studentów wszystkich wydziałów Uczelni. Studenci – uczestnicy kompanii, godnie reprezentując uczelnię, są wzorem zaangażowania, sumienności i zdyscyplinowania oraz właściwego propagowania tradycji wychowania morskiego łącząc proces nauczania z nieobowiązkowymi zajęciami związanymi z reprezentowaniem i promowaniem Uczelni w składzie kompanii honorowej.

 

mgr inż. Joanna PLESZKO
Specjalista ds. Promocji
Dział Promocji AM
st.chor.szt.rez. Andrzej KRYSIAK
Dowódca K-nii Honorowej

 

 
 
Copyright © 2013 Kompania Honorowa - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional