Kompania Honorowa - Akademia Morska w Szczecinie

STUDENTKI I STUDENCI WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW Ogłasza się wszem i wobec, żakom płci każdej wszystkich wydziałów, o naborze do kompanii honorowej, pododdziału promującego i reprezentującego Akademię Morską w Szczecinie.
Preferowany wzrost od 175 cm do 185 cm. Nabór będzie odbywał się od 02.10.2017 r. do 30.11.2017 r. poprzez osobiste zgłoszenia w Obiekcie Dydaktycznym przy ul. Żołnierskiej 46 (budynek Wydziału Nawigacyjnego – Geodezja) lub telefonicznie.

Dowódca kompanii honorowej -st. chor. szt. rez. Andrzej KRYSIAK.
Zapraszamy do wykonywania zaszczytnych czynności na rzecz naszej uczelni w składzie kompanii oraz poza nią.
www.kompania.am.szczecin.pl

 

W dniu 2 maja 2017r. studenci Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie w składzie:
 • Siciński Maciej
 • Wojciech Jakub
 • Kołodziej Dawid
 • Libiszewski Karol
pełnili wartę honorową  ze sztandarem przy  unikatowym egzemplarzu Konstytucji 3 Maja 1791r.
Księga Metryki Litewskiej zawierająca oryginalny rękopis Konstytucji była pierwszą w Europie ustawą zasadniczą przyjętą w sposób demokratyczny, regulującą zasady funkcjonowania państwa, a także prawa i wolności obywateli.

"Wszelka władza w społeczności  ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających.”

IMG 2721


IMG 2722
...................................................................................... * * * * *  ...............................................................................4.05.2017

 

................................................................... * * * * *  ....................................................................13.01.2017

..........................................................................................* * * * *................................................................................. 21.11.2016

 

 
 • Kamila ZDUŃCZYK
 • Kamil CZAJA
 • Dawid KOŁODZIEJ
 • Maciej SICIŃSKI
 • Jakub WOJCIECH

w dniu 1 listopada 2016r. na cmentarzu centalnym pełnili wartę przy pomniku Tym, którzy nie powrócili z morza", a następnie wzięli udział w kweście, z której datki będą przeznaczone  na renowację monumentu.

Dziękujemy za wspieranie szlachetnych inicjatyw.

..........................................................................................* * * * *................................................................................. 2.11.2016

 

................................................................... * * * * *  ....................................................................7.10.2016

 

Studenci Kompaniii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie w składzie:

 • Agata Łebek
 • Angelika Zalewska
 • Adrian Jaremba
 • Kamil Czaja

wzięli udział w uroczystości złożenia kwiatów przy pomniku Tym, którzy nie powrócili z morza. Spotkanie odbyło się z okazji Dni Morza.  Dziękujemy za zaangażowanie.

..........................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                     11.06.2016

 

W dniu 11.05.2016r. o godz. 8.00 apelem porannym rozpoczęły się uroczystości związane ze „Świętem Szkoły”.

W obecności władz i pracowników uczelni, w asyście kompanii honorowej i pocztu sztandarowego została podniesiona na maszt bandera. Po krótkim przemówieniu, sztandar został odprowadzony do gmachu uczelni, a uroczystości były dalej kontynuowane przed budynkiem byłej Państwowej Szkoły Morskiej na Al. Piastów 19, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Relacja fotograficzna znajduje się w GALERII.

Dowódca kompanii

................................................................... * * * * *  ....................................................................17.05.2016

 

14 stycznia 2016r. na Cmentarzu Centralnym przy pomnikach pamięci ofiar katastrofy promu „Jan Heweliusz” i „Tym, którzy nie powrócili z morza” odbył się Apel Pamięci zaginionych podczas katastrofy. Tradycyjnie odczytano nazwiska osób zaginionych, złożono wieńce i zapalono znicze.   

W uroczystości wzięli udział pracownicy Akademii Morskiej w Szczecinie oraz przedstawiciele Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie z Wydziału Nawigacyjnego, Mechanicznego i Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu.

Wielkie podziękowania dla studentów:

Agaty Łebek

Adriana Korneluka

Adriana Stawickiego

Bartosza Białobrzeskiego

Kamili Jarmołowicz

Krystiana Docha,

Lilii Iskovej

Moniki Woźniak

Przemysława Szuberta.

„Żywioł morza nie jest ani wrogi, ani przyjacielski, ale jest bezwzględny i wymaga od marynarza ciągłego napięcia uwagi, żeby nie zostać pokonanym.

Żywioł morski nie pozwala się lekceważyć i nie ma tu znaczenia, czy dzieję się to na Bałtyku, czy na Pacyfiku” – dźwięcznie brzmiały słowa apelu.

.........................................................................................* * * * *................................................................................. 14.01.2016

 

W dniu 1 listopada 2015 na cmentarzu centalnym studenci Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie pełnili wartę przy pomniku Tym, którzy nie powrócili z morza, a następnie kwestowali na jego rzecz. Szczytny cel wsparli swoją obecnością:

 • Agata Łebek
 • Damian Bonk
 • Grzegorz Brzózka
 • Adrian Stawicki
 • Krysian Doch.

Dziękujemy za zaangażowanie i wspieranie tradycji morskich.

.

..........................................................................................* * * * *................................................................................. 3.11.2015

 

Copyright © 2013 Kompania Honorowa - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional