Kompania Honorowa - Akademia Morska w Szczecinie
30 września 2018r. w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie rektorów szkół polskich oraz środowiska akademickiego. Wydarzenie rozpoczął uroczysty przemarsz przedstawicieli uczelni. Akademię Morską w Szczecinie reprezentował Prorektor ds. Morskich dr inż. kpt.ż.w. Andrzej BĄK, prof. nadzw. AM wraz z Dowódcą Kompanii Honorowej st. chor.szt. rez. Andrzejem KRYSIAKIEM i pocztem sztandarowym w składzie: Mateusz Boniakowski, Paweł Wołodźko i Jakub Karolak. 

................................................................................. * * * * *  ......................................................................................................

21 kwietnia 2018r. przy pomniku "Tym, którzy nie powrócili z morza" na cmentarzu centralnym z udziałem Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie oddano hołd ofiarom katastrofy cypryjskiego tankowca Athenian Venture. 
W niedzielę (22.04.2018r.) na mszy świętej w intencji ofiar asystował poczet sztandarowy Akademii Morskiej w Szczecinie.
..................................................................................... * * * * *  ...................................................................................................

12 stycznia 2018r. przy pomniku pamięci ofiar katastrofy promu "Jan Heweliusz" na cmentarzu centralnym z udziałem Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie  odbył się Apel Pamięci zaginionych podczas katastrofy. Akademię Morską w Szczecinie reprezentował Rektor - dr hab. inż. kpt.  ż.w. Wojciech Ślączka, prof AM.

...................................................................................... * * * * *  ...................................................................................................

W dniu 1 listopada w ramach realizowanego przez Uczelnię programu edukacji i tradycji wychowania morskiego studenci Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie w skladzie:
Anna Sułkowska
Dominika Stasiak
Katarzyna Kot
Bartosz Łebek
Jakub Wojciech
Kamil Czaja
Maciej Siciński
Paweł Kirkiewicz
wystawili wartę honorową przy pomniku "Tym, którzy nie powrócili z morza". Po zakończeniu uroczystości uczestniczyli także w zbiórce funduszy na renowację pomnika. Studenci zebrali od darczyńców fundusze w wysokości 1210,32zł.
Bardzo dziękujemy za zaanagażowanie.


...................................................................................... * * * * *  ...................................................................................................
 8 października 2017 r. (niedziela) o godz. 20.00 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie odbyła się msza święta inaugurująca nowy rok nauki środowiska akademickiego Szczecina. W uroszystości uczestniczyły władze AM oraz poczet sztandarowy w składzie:
- Monika Woźniak
- Kamil Eryk Czaja
- Bartosz Łebek
- Paweł Kirkiewicz.


...................................................................................... * * * * *  ...................................................................................................

STUDENTKI I STUDENCI WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW Ogłasza się wszem i wobec, żakom płci każdej wszystkich wydziałów, o naborze do kompanii honorowej, pododdziału promującego i reprezentującego Akademię Morską w Szczecinie.
Preferowany wzrost od 175 cm do 185 cm. Nabór będzie odbywał się od 02.10.2017 r. do 30.11.2017 r. poprzez osobiste zgłoszenia w Obiekcie Dydaktycznym przy ul. Żołnierskiej 46 (budynek Wydziału Nawigacyjnego – Geodezja) lub telefonicznie.

Dowódca kompanii honorowej -st. chor. szt. rez. Andrzej KRYSIAK.
Zapraszamy do wykonywania zaszczytnych czynności na rzecz naszej uczelni w składzie kompanii oraz poza nią.
www.kompania.am.szczecin.pl

 

W dniu 2 maja 2017r. studenci Kompanii Honorowej Akademii Morskiej w Szczecinie w składzie:
  • Siciński Maciej
  • Wojciech Jakub
  • Kołodziej Dawid
  • Libiszewski Karol
pełnili wartę honorową  ze sztandarem przy  unikatowym egzemplarzu Konstytucji 3 Maja 1791r.
Księga Metryki Litewskiej zawierająca oryginalny rękopis Konstytucji była pierwszą w Europie ustawą zasadniczą przyjętą w sposób demokratyczny, regulującą zasady funkcjonowania państwa, a także prawa i wolności obywateli.

"Wszelka władza w społeczności  ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających.”

IMG 2721


IMG 2722
...................................................................................... * * * * *  ...............................................................................4.05.2017

 

................................................................... * * * * *  ....................................................................13.01.2017

..........................................................................................* * * * *................................................................................. 21.11.2016

 

 
  • Kamila ZDUŃCZYK
  • Kamil CZAJA
  • Dawid KOŁODZIEJ
  • Maciej SICIŃSKI
  • Jakub WOJCIECH

w dniu 1 listopada 2016r. na cmentarzu centalnym pełnili wartę przy pomniku Tym, którzy nie powrócili z morza", a następnie wzięli udział w kweście, z której datki będą przeznaczone  na renowację monumentu.

Dziękujemy za wspieranie szlachetnych inicjatyw.

..........................................................................................* * * * *................................................................................. 2.11.2016

Copyright © 2013 Kompania Honorowa - Akademia Morska w Szczecinie 

Valid XHTML 1.0 Transitional